6
Top Original Pigeons

Top Original Pigeons

6羽原舍鸽

Geëindigd: 06-08-2023 14:30

In deze veiling worden 6 geweldige duiven aangeboden.

Derksen & v.d Keuken brengen een dochter van “Golden Solange”m 5. Nat. Olympiade duif, 1. Nanteuil 21.355d. !!!!!

Via A.u.W. Drapa wordt een kruising aangeboden van “Sagan” & “Kittel”.

Mr. Speed, Dirk van den Bulck, brengt een ingeteelde “Kittel” op de markt !!

En verder zitten er nog 3 duiven van de top combinatie Bolhoeve & v.d. Pasch in de veiling.

 

De kwaliteit straalt ervan af !!!

此次拍卖包括 6羽高质量鸽子。

德克森-范德科伊肯(Derksen & v.d Keuken )带来一羽 “黄金索兰吉”的女儿,“黄金索兰吉”获得奥林匹克全国5位,南图 21.355羽冠军 !!!!!

拍卖还包括一羽著名鸽友德拉帕“萨甘”x “基特尔”血统的鸽子。
拍卖的第三羽是迪克.凡登布克的原舍,“基特尔”的超级回血 !!
拍卖还包括波霍芬.凡德帕许联合鸽舍(Comb. Bolhoeve & v.d. Pasch.)
的3羽鸽子。

不能错过的一场高质量拍卖!!!

Gemiddeld bod: 430

Toont alle 6 resultaten

 • Lot 01

  NL18-5154637

  Geëindigd 06-08-2023 14:40

  “Dtr. Golden Solange”, vader 5.+6. Olymp. Duif Brussels, zn “Dragon & Bonita”, G. & S. Verkerk x “The 833”, dtr. “Space Shuttle”, 5x 1. & “Dtr. Eye Catcher”

  Orig. Bolhoeve & v.d Pasch.

  “黄金索朗吉”直女, 戴尔克森-凡.德.库肯, 半平辈:2017年布鲁塞尔全国奥林匹克代表鸽H类5位,2017年布鲁塞尔全国奥林匹克代表鸽D类6位,南图21355羽冠军,博克斯特尔2645羽冠军,道尔夫1721羽冠军,伊斯尼斯1390羽冠军

  Winnend bod: 380
  Hoogste bod: Mav
 • Lot 02

  DV01769-19-146

  Geëindigd 06-08-2023 14:30

  Uit: "Inbred Sagan", zn "Brother Sagan", 1. Nat. KBDB & "Dtr. Strik & Saganne" x "The 325", d. "Son Kittel & Sister Bolt", beide 1. Nat. Asd. KBDB & d. "Goed Rood", v.d. Bulck 

  Orig. A. u. W. Drapa.

  “146” 安德列.德拉帕,迪克.范登布克血系,出自 ”萨甘回血” X“基特尔/博尔特”.

   

  Winnend bod: 260
  Hoogste bod: Patriote
 • Lot 03

  BE19-6060932

  Geëindigd 06-08-2023 14:40

  Uit: "The 582", super kweker, zoon "The 899", J. Panis & "Sister Kittel", 1. Nat. KBDB x "Sister La Machine", dochter "Liberaal", broer "Olympic Kittel" & "Sister Kittel".

  Orig. Dirk v.d. Bulck.

  迪克.范登布克原舍,出自 “特殊数字”半兄弟直子X“拉玛奇尼”姊妹

  Winnend bod: 1,500
  Hoogste bod: kk
 • Lot 04

  NL19-1792942

  Geëindigd 06-08-2023 14:30

  Uit "Kl.zn. Olympic Solange", 1/2 br./zus. 2x 1. NPO, 5x 1, 2. NPO x "Dtr. Olympic Hans", Eijerkamp top kweker & 1. Olympiade Brussel Allround, 3. Nat. Asd. WHZB Fond '15.

  Orig. Bolhoeve & v.d. Pasch.

  波霍芬.凡德帕许,出自“奥林匹克索朗吉”直孙X“奥林匹克汉斯”直女

  Winnend bod: 160
  Hoogste bod: Szisztabum
 • Lot 05

  NL20-1649643

  Geëindigd 06-08-2023 14:30

  "The 643", uit "942", uit "Klz. Olympic Solange" & "Dtr. Olympic Hans" x "The 001", sis 1. NPO 2.044, d. "Ricardo" & Dtr. "Eye Catcher", G. & S. Verkerk !!!!!!!!!!!!

  Orig. Bolhoeve & v.d. Pasch.

  波霍芬.凡德帕许,出自“奥林匹克索朗吉”,曾孙X “吸睛者”孙女

   

  Winnend bod: 120
  Hoogste bod: NLMarathon
 • Lot 06

  NL22-8593912

  Geëindigd 06-08-2023 14:40

  Uit: 1/2 Broer Big Ben", lijn "Olympic Irma", 3. Olympiade duif Cat. A Poznan 2019, 1. Prov. 15.605, 1. NPO - 5.537 etc. x "Kl.d. Eyecatcher", 1/2 broers & zussen 8x 1, 6x 2.

  Orig. Bolhoeve & v.d. Pasch. 

  波霍芬.凡德帕许,出自 “大本”半兄弟x “吸睛者”孙女

  Winnend bod: 160
  Hoogste bod: wangyf