8
Total Auction Evert Diepeveen Part 7

Total Auction Evert Diepeveen Part 7

艾弗特.迪普芬清棚拍卖第七部分

Geëindigd: 24-09-2023 16:00

En in het allerlaatste deel…….

 • Lot 1: Uit “Blue Star”, 4x 1:100, 3.-15.282, 8.-1.696 etc.
 • Lot 5: Uit “Melun 167”, 8. Asduif Midfond CC Uden, 1. Melun 6.195 d.
 • Lot 6: Uit “The 201”, 12x 1:100, 6. TT Sezanne 13.998 d, 1. Asse Zellik 3.225 d.

拍卖最后一部分包括…….
• 拍卖 1: 出自 “灰明星”, 4次入赏前100位, -15.282羽季军, -1.696 羽8位等等
• 拍卖 5: 出自 “墨伦 167”, CC Uden大区中距离鸽王8位, 墨伦6.195 羽冠军
• 拍卖 6: 出自 ” 201″, 12次入赏前100位, TT 塞扎纳 13.998 羽6位, 阿瑟利克3.225 羽冠军

Gemiddeld bod: 529

Toont alle 8 resultaten

 • Lot 01

  NL19-4490648

  Geëindigd 24-09-2023 16:20

  "DOCHTER BLUE STAR",       4x 1:100, 3.-15.282, 8.-1.696, 15.-834, 19.-4.837, 26.-6.777.  “Blue Star”, 1. Nat. NPO Tours 5.842, 1. Afd. 8/9 – 10.372, 29. Peronne 6.099, 63. Peronne 7.988. x dochter "Gina", Olympiade Budapest 2015 !!!!!

  Orig. Evert Diepeveen. 

  Winnend bod: 1,820
  Hoogste bod: dan dan
 • Lot 02

  NL20-1627322

  Geëindigd 24-09-2023 16:10

  Uit "The 391", 4x 1:100, 1.-2.732d., 6.-10.494d., 16.-9.913d., uit "SUPER 01", 18x 1:100, 1.-4.013, 1.-3.342, 1.-3.165, 1.-2.196, 1.-1.696 & stamduif x dochter "Gina". olympiade Duif.

  "Blue Star" x dochter "Gina" !!!!!!

  Orig. Evert Diepeveen. 

  Winnend bod: 440
  Hoogste bod: Wanhoo Si
 • Lot 03

  NL20-1627317

  Geëindigd 24-09-2023 16:20

  "KL.DTR. 6691- GILBERT", 4x 1x 1:100, 1.-2.628, 9.-728, 10.-4.433, 20.-2.732, 60.-8.890. Uit "054- 10e Nat. Asduif", 10. Nat. Asduif Jong PIPA Ranking x "Super Giant 084", 6.-1.691.         

  Alle basis duiven zitten in deze duif !

  Orig. Evert Diepeveen. 

  Winnend bod: 650
  Hoogste bod: ZJA
 • Lot 04

  NL20-1627316

  Geëindigd 24-09-2023 16:20

  "ZOON MELUN 167",
  1x 1:100, 4.-2.628, 54.-2.550, 59.-1.135, 61.-2.362, 76.-1.970. 

  "Melun 167", 3x 1:100, 8. Asduif Midfond CC Uden, 1. Melun 6.195, 4. Prov. Melun 11.563, 7.-1.468, 12.-945, 14.-1.154.

  Orig. Evert Diepeveen. 

  Winnend bod: 420
  Hoogste bod: alsaleh777
 • Lot 05

  NL21-4602648

  Geëindigd 24-09-2023 16:00

  Uit: "The 201", 12x 1:100, 6. TT Sezanne 13.998d., 1. Asse Zellik 3.225d., uit zoon x dochter "Super 01" x "The 226", 8x 1:100, 2.-1.468d., 4.-2.496d., kl.dochter "831", 27x 1:100.

  Alle basis duiven zitten in deze duif !

  Orig. Evert Diepeveen.

  Winnend bod: 140
  Hoogste bod: KAROPIGEONS
 • Lot 06

  NL21-4602650

  Geëindigd 24-09-2023 17:00

  Uit: "The 685", 6x 1:100, 4.-7.093d., 7.-1.873d., 7.-1.255d., kl.zoon "Broer Gilbert & dochter Super 01" x "The 317", 4x 1:100, 1.-2.628d., dochter "054", 10. Asduif jong Nederland.

  Alle basis duiven zitten in deze duif !

  Orig. Evert Diepeveen.

  Winnend bod: 460
  Hoogste bod: KAROPIGEONS
 • Lot 07

  NL22-4071529

  Geëindigd 24-09-2023 16:00

  "The 529", 7.-732d., 18.-1.064d., 41.-944d., uit "The 814", zoon "665", 7x 1:100, zoon "Super 01", 18x 1:100 x "The 426", dochter "Hans", top kweker & "691", dochter "Koos".

  Alleen maar top duiven !!!!!!!!!

  Orig. Evert Diepeveen.

  Winnend bod: 140
  Hoogste bod: machielqhan
 • Lot 08

  NL22-8574629

  Geëindigd 24-09-2023 16:00

  Uit: "The 316", 4. Isnes 2.628d., zoon "The 167", 1.-6.195d., kl.zoon "Super 01" x "The 317", 4x 1:100, 1.-2.628d., 10.-4.433d., dochter "The 054", 10. Nat. Asduif jong Nederland.

  Last Best from Evert Diepeveen !!!!

  Orig. Evert Diepeveen.

  Winnend bod: 160
  Hoogste bod: halaku